พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

กิจกรรประจำวัน (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 8.30 - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf

 
 แก้ไข

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เดิม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๓๐ น. (น.ส.อัจชรีญา  กิ่งจำปา ผู้แจ้ง)

เข้าชม : 29  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563