ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (น.ส.ชุติมา  อิ่มนิรันต์ ผู้แจ้ง)

เข้าชม : 37  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562