พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf

 
เพิ่มเติม

     วันที่ ๒ พฤษภา่คม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น.ส.อภิญญา มิ่งขวัญ ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 40  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562