จันทร์ ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/160_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (นางขนิษฐา พุกบุตร์ ผู้แจ้ง)

เข้าชม : 58  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562