พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf

 
 เพิ่มเติม

      วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒/๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio (กองบริการการศึกษา)

เข้าชม : 39  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562