อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี (นางสุนิสา มาลากอง ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 47  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562