ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมสภาวิชาการ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (นางขนิษฐา พุกบุตร์ ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 56  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562