ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/102_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ก_พ_ - 4 มี_ค_2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ห้องประชุมจินดามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี (น.ส.อมรรัตน์ เพชรรุ่ง ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 54  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562