ศุกร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/79_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น - ๑๖.๓๐ น. โครงการการวิจัยและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยพื้นฐาน ห้องประชุมแดนดุสิต ชั้น ๓ อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัตินการวิชาชีพเทพธานี (นางสุนิสา มาลากอง ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 41  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562