ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/66_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 4 - 11 ก_พ_ 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Education Transformation and agile Education ห้อง ๒๔/๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัตนเทพสตรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

เข้าชม : 54  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562