Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 และพิธีมอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จำนวนรูปภาพ : 31 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 52 ครั้ง
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
จำนวนรูปภาพ : 154 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 402 ครั้ง
อบรม Link Campus Cabling
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 15 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 64 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 18 ครั้ง
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 15 ครั้ง
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 12 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 11 ครั้ง
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 32 ครั้ง
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 36 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 57 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
การประชุมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฯ
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 24 ครั้ง
มรภ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มรภ.เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 41 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 73 ครั้ง
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จำนวนรูปภาพ : 115 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 160 ครั้ง
การประชุมรับฟังคำชี้แจงการกู้ยืมกองทุน กยศ. ของ นศ.รหัส 58 - 61
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 14 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จำนวนรูปภาพ : 52 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 105 ครั้ง
วจก.ปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ
จำนวนรูปภาพ : 31 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 78 ครั้ง
งาน LC TRU : We Love English
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 73 ครั้ง
มรท.ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
จำนวนรูปภาพ : 60 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 127 ครั้ง
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 65 ครั้ง
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นศ.ภาคปกติ
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 48 ครั้ง
มรท.ร่วมตักบาตรอาหารแห้งกิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ประจำปี 2562
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 36 ครั้ง
สานฝันฉันจะเป็นครูภาษาไทย
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 35 ครั้ง
การประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี
จำนวนรูปภาพ : 53 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 178 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 29 ครั้ง
วจก. ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
องคมนตรีลงพื้นที่โครงการพระดาบสสัญจร
จำนวนรูปภาพ : 49 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 50 ครั้ง
มรท.ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 31 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 6/62
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 46 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 32 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 41 ครั้ง
มนส.ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
จำนวนรูปภาพ : 36 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 111 ครั้ง
ค่าย We are TRU
จำนวนรูปภาพ : 123 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 291 ครั้ง
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 125 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 377 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 26 ครั้ง
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 62 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 24 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 32 ครั้ง
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 28 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันวิสาขบูชา วันปลูกต้นไม้ ประจำปี 2562 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรบ้านรักษ์ไส้เดือน
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 75 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 21 ครั้ง
การอบรมการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 45 ครั้ง
งานลานวิถีชีวิต ตลาดน้ำ ตำรับอาหารลูกหลานพระศรีอาริย์
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 53 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 45 ครั้ง
การประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรี
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 47 ครั้ง
การประชุม คกก.สัมภาษณ์ผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 27 ครั้ง
การประชุมตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร มรท.
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 32 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 43 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำและวิเคราะห์ภาระงาน
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 62 ครั้ง
การอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 55 ครั้ง
วจก.จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่รายวิชา
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 78 ครั้ง
การประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
วจก.อบรม KM การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 46 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรแซนด์วิชเจ้าสัว
จำนวนรูปภาพ : 27 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 74 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 61 ครั้ง
การประชุมหารือการรายงานข้อมูลการผลิตบัณฑิต มรท.ต่อแรงงานจังหวัดลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 45 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนสวัสดิการบุคลากร มรท.
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 47 ครั้ง
มรท.ร่วมงานวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 44 ครั้ง
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนสาธิต ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 23 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 68 ครั้ง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรท.
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 35 ครั้ง
อบรมการจัดทำเมนู Miracle บน Google Cloud Drive
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
การประชุมหารือการวิจัยน้ำมันดีเซลจากปาล์ม
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 17 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 16 ครั้ง
สัมมนาผู้ประสานงานและครูพี่เลี้ยง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 16 ครั้ง
อบรมส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ
จำนวนรูปภาพ : 72 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 90 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
โครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
จำนวนรูปภาพ : 57 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 80 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 40 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จำนวนรูปภาพ : 81 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 192 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ UiTM ประเทศมาเลเซีย
จำนวนรูปภาพ : 79 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 154 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 64 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
การประชุม คกก.ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 54 ครั้ง
วจก.จัดอบรมนักการจัดการสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 49 ครั้ง
นิทรรศการ 10 พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10
จำนวนรูปภาพ : 38 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 137 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับสายสนับสนุน
จำนวนรูปภาพ : 50 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 76 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 5/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 30 ครั้ง
การประชุมบุคลากร มรท.
จำนวนรูปภาพ : 165 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 555 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>