มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
วันที่ : จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08:59:44 รูปภาพ : 82 ภาพ ชม : 147 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คุณศรัณ ทองดีประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ได้รับทราบถึงการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2563
ซึ่งกิจกรรมที่นำมาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การให้สัมภาษณ์ในประเด็นการให้การสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดย คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การให้สัมภาษณ์ในประเด็นการให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา และมหาวิทยาลัย โดย คุณศรัณ ทองดีประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี, การบรรเลงดนตรี TRU Symphonic Band โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา, การแสดงจินตลีลาของนักศึกษา "จารึกนามเทพสตรี", การแสดงดนตรีไทยประยุกต์ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา การออกบูธจำหน่ายของที่ระลึก และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของระลึกแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
หน้า 1  
 
มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/63
คณะ IT จัดพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา
วจก. จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/63
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
การประชุมหารือการจัดเสวนา ครูยุค New Normal กับการเสพสื่อของเยาวชน
มรท.จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู