การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/63
วันที่ : จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08:58:05 รูปภาพ : 13 ภาพ ชม : 20 ครั้ง
คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ / การพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ / การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 / การพิจารณางานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/63
คณะ IT จัดพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา
วจก. จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/63
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
การประชุมหารือการจัดเสวนา ครูยุค New Normal กับการเสพสื่อของเยาวชน
มรท.จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู