การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 11:05:43 รูปภาพ : 11 ภาพ ชม : 32 ครั้ง
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม 2/110 ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการส่งผลงานวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาการขอเสนอหัวข้อค้นคว้าอิสระของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ
หน้า 1

หน้า 1  
 
มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/63
คณะ IT จัดพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา
วจก. จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/63
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
การประชุมหารือการจัดเสวนา ครูยุค New Normal กับการเสพสื่อของเยาวชน
มรท.จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู