การอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA
วันที่ : อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:48:19 รูปภาพ : 15 ภาพ ชม : 46 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร MTCNA ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้มีความรู้ และทักษะเบื้องต้นทางด้านระบบเครือข่าย ตลอดจนมีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ Mikro Tik ในระดับเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมานะ แก้วเจริญ จาก บริษัท วีอาร์ โปรเซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งในรูปแบบของการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการสอบใบรับรองมาตรฐาน Mikro Tik สำหรับผู้ดูแลระบบ
หน้า 1

หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์