การประชุมเตรียมการต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:19:59 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 44 ครั้ง
ผศ.จิตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมโกษาเหล็ก ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายละเอียดการต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี รอบที่ 2 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
หน้า 1

หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์