โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรแซนด์วิชเจ้าสัว
วันที่ : จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:39:40 รูปภาพ : 27 ภาพ ชม : 53 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม 1 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรแซนด์วิชเจ้าสัว ซึ่งจัดโดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นวลชื่น ธานีพูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมทำแซนด์วิช
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์