มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08:48:23 รูปภาพ : 22 ภาพ ชม : 126 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวอวยพรแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
การอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพในท้องถิ่น
เสวนาวิชาการ "ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ"
การประชุม คกก.สอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62
พิธีวางพวงมาลา และรับมอบทุนมูลนิธิจอมพล ป.ฯ
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/62
ผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ