มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
วันที่ : เสาร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08:48:23 รูปภาพ : 22 ภาพ ชม : 53 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง และ อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวอวยพรแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62