งานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี ประจำปี 2562
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:15:57 รูปภาพ : 146 ภาพ ชม : 645 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิริพร พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตย์เทพสตรี และท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์ ณ บริเวณลานธรรม
จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 1 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่า โดยปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทอดผ้าป่า จำนวน 53,240 บาท นำไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโสที่ให้เกียรติร่วมงานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี ประจำปี 2562
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
การอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพในท้องถิ่น
เสวนาวิชาการ "ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ"
การประชุม คกก.สอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62
พิธีวางพวงมาลา และรับมอบทุนมูลนิธิจอมพล ป.ฯ
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/62
ผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ