งานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:15:57 รูปภาพ : 146 ภาพ ชม : 384 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิริพร พระพุทธปล่องมณีมงคลสถิตย์เทพสตรี และท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์ ณ บริเวณลานธรรม
จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ หอประชุม 1 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญทอดผ้าป่า โดยปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทอดผ้าป่า จำนวน 53,240 บาท นำไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ จากนั้นเป็นพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโสที่ให้เกียรติร่วมงานสงกรานต์เทพสตรี ประจำปี 2562
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62