มรท.เปิดรับสมัคร นศ.ภาคปกติ ปีการศึกษา 62 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:08:34 รูปภาพ : 12 ภาพ ชม : 54 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio ในหลักสูตรที่ยังรับไม่เต็มจำนวนที่กำหนด
หน้า 1

หน้า 1  
 
ซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 และพิธีมอบครุยปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พิธีฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
อบรม Link Campus Cabling
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การประชุม คกก.จัดที่นั่งบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจรายชื่อและให้สัญญาณบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ฝ่ายตรวจค้นบัณฑิตฯ
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/62
การประชุมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 29 RBRU Games
การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4