มรท.ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของ จ.ลพบุรี
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:35:46 รูปภาพ : 106 ภาพ ชม : 129 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดกวิศรารามราชวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 200 คน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลพบุรี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร มีพราหมณ์หลวง เป็นผู้กระทำอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงในขันน้ำสาคร และ เวลา 12.39 นาที เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวน ประกอบด้วย ราชรถอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนข้าราชการ นักเรียน  นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์  จิตอาสา และประชาชนทั่วไป โดยขบวนเคลื่อนจากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี ผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน และวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถ เพื่อเข้าพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 2562
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่น้ำอภิเษก
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62