กกต.จ.ลพบุรี ให้ความรู้การเลือกตั้งแก่ นศ.
วันที่ : ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:31:21 รูปภาพ : 18 ภาพ ชม : 81 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คุณมนัส ไหวพริบ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำนาจ สอนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี