มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ปีการศึกษา 2562
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:40:29 รูปภาพ : 49 ภาพ ชม : 186 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio สำหรับในครั้งนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 537 คน และวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
หน้า 1
| 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3
หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี