มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:16:03 รูปภาพ : 19 ภาพ ชม : 74 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำนวน 537 คน สำหรับในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี