ผู้บริหาร - คณาจารย์ - บุคลากร มรท. ร่วมการแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินฯ ปี62
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 22:07:26 รูปภาพ : 24 ภาพ ชม : 133 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการแสดงแสง - เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ชุด "เรืองรุ่ง ปฐพี ราชธานี พระนารายณ์" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยมี ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กำกับการแสดง และได้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นทีมงานเบื้องหลัง โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ คุณดวงสมร วรฤทธิ์, คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล และ รศ.วรวุฒิ เทพทอง ได้ร่วมชมและให้กำลังใจนักแสดงด้วย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62