ผู้บริหาร - คณาจารย์ - บุคลากร มรท. ร่วมการแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานแผ่นดินฯ ปี62
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 22:07:26 รูปภาพ : 24 ภาพ ชม : 65 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมการแสดงแสง - เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการ ชุด "เรืองรุ่ง ปฐพี ราชธานี พระนารายณ์" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด โดยมี ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กำกับการแสดง และได้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นทีมงานเบื้องหลัง โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ คุณดวงสมร วรฤทธิ์, คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล และ รศ.วรวุฒิ เทพทอง ได้ร่วมชมและให้กำลังใจนักแสดงด้วย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/62
เสวนาวิชาการสรรมาเล่า ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และนิทรรศการภาพเก่าลพบุรี
มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/62
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/62
การประชุมวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ
มรท.ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/62