มรท.ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 21:55:51 รูปภาพ : 60 ภาพ ชม : 246 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์บูรพมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองลพบุรี และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย โดยมีการจัดงานเป็นเวลา 10 วัน คือในวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ตลาดย้อนยุค การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ งานราตรีวังนารายณ์ การประดับตกแต่งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตลอดจนโบราณสถานต่างๆ ในเขตเมืองลพบุรี
สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม "วัฒนธรรมไทย-เทศ ฝรั่งเศส-อยุธยา" ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 , กิจกรรมลานวิถีไทย ในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562,  การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์, การให้บริการถ่ายภาพชุดไทย, การนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทำหน้าที่พิธีกรบรรยายภาคภาษาอังกฤษในขบวนแห่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเสวนาภาพเก่าเมืองลพบุรี ณ วัดเชิงท่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานคณะกรรมตัดสินการประกวดธิดาละโว้ ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปีนี้ด้วย
หน้า 1
| 1 | 2 | 3
| 1 | 2 | 3
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62