ผู้บริหาร มรท.ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:50:53 รูปภาพ : 33 ภาพ ชม : 40 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การ และกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นคณะทำงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ในการเข้าอบรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนโคกสลุงวิทยา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และโรงเรียนวัดถ้ำเต่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี, การอบรมให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ของ ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี และ ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 140 คน สำหรับการทำงานโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ เป็น 1 ใน 5 ของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมอบหมายให้คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพ และตามศาสตร์ของสาขาวิชานั้นๆ
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/62
เสวนาวิชาการสรรมาเล่า ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และนิทรรศการภาพเก่าลพบุรี
มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/62
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/62
การประชุมวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ
มรท.ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/62