อบรมเชิงปฏิบัติการ Education Transformation and Agile Education
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:47:36 รูปภาพ : 19 ภาพ ชม : 73 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Education Transformation and Agile Education ซึ่งจัดโดย อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนสาขาวิชา และบุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการสอนให้แก่นักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้คิดต่างในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการสำรวจและวางเป้าหมายร่วมกันกับบุคลากรและกลุ่มผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง จาก บริษัท MonsoonSIM และคุณมงคล หงษ์ชัย จาก บริษัท Ocadee ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในยุคใหม่ หรือ Agile Education ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62