อบรมเชิงปฏิบัติการ Education Transformation and Agile Education
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15:47:36 รูปภาพ : 19 ภาพ ชม : 35 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 24/204 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Education Transformation and Agile Education ซึ่งจัดโดย อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เป็นผู้แทนสาขาวิชา และบุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการสอนให้แก่นักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้คิดต่างในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นการสำรวจและวางเป้าหมายร่วมกันกับบุคลากรและกลุ่มผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง จาก บริษัท MonsoonSIM และคุณมงคล หงษ์ชัย จาก บริษัท Ocadee ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในยุคใหม่ หรือ Agile Education ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/62
เสวนาวิชาการสรรมาเล่า ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และนิทรรศการภาพเก่าลพบุรี
มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/62
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/62
การประชุมวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ
มรท.ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/62