การแข่งขันกีฬาภายในคณะ IT
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:48:55 รูปภาพ : 29 ภาพ ชม : 54 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ณ โรงยิมส์พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน โดยทำการแข่งขันใน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล, ฟุตซอล และบาสเกตบอล นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และผู้นำเชียร์อีกด้วย
สำหรับผลการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทกีฬาสากล วอลเลย์บอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, ฟุตซอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ บาสเกตบอล ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการประกวดขบวนพาเหรด ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, การประกวดกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประกวดผู้นำเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/62
เสวนาวิชาการสรรมาเล่า ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และนิทรรศการภาพเก่าลพบุรี
มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/62
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/62
การประชุมวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ
มรท.ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/62