ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 73
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ก.ย. / 2563
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 17 / ก.ค. / 2563
      มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2563 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใาการดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563