ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง (work at home)
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 218
พุธ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


แผนปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง (work at home) เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อโรค COVID-19DOWNLOAD

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการวัดขนาดชุดพิธีการและทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 14 / ส.ค. / 2563
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-9) ระยะ 2 30 / มิ.ย. / 2563
      แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง (work at home) 18 / มี.ค. / 2563
      ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 / ม.ค. / 2563
      ปฏิทินการสรรหาคณบดี-มนส 31 / ม.ค. / 2563