ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์และศาสตราจารย์
ผู้เขียน : personal
เข้าชม : 339
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตรจารย์และศาสตราจารย์DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ก.ย. / 2563
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 17 / ก.ค. / 2563
      มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2563 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใาการดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563