ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1007
จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ก.ย. / 2563
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 17 / ก.ค. / 2563
      มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2563 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใาการดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563