ประเภท : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง : เทมเพลท มคอ. 3-5-7
ผู้เขียน : tukmor
เข้าชม : 4085
อังคาร ที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


เทมเพลท มคอ. 3 DOWNLOADเทมเพลท มคอ. 5 DOWNLOAD

เทมเพลท มคอ. 7 DOWNLOAD


ตัวอย่าง DOWNLOAD

DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 อันดับล่าสุด

      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 8 / ก.ย. / 2563
      การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 17 / ก.ค. / 2563
      มาตรการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2563 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใาการดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563
      รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 / ก.ค. / 2563