ข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ครั้งที่ 2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 358
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 300
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 313
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 282
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 331
ประกาศผลการตัดสินบทความวิจัยฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 397
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิการบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 338
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 569
เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ตเตล็ด งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แก้ไข)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 511
เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของขวัญ งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(แก้ไข)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 487
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำหนายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบริเวณด้านหน้าห้องสำนักงนจัดการทรัพย์สินและรายได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 405
ผลการคัดเลือกผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่าวยเครื่องดื่ม และหาหารว่างประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 446
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการชงเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 509
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการปรุงอาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 434
รับสมัครผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 454
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี(อาคาร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 579
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 533
ผลการดำเนินการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่โรงอาหารและซุ้ม และการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการถ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 747
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.
อ่าน : 824
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 995

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>