ข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 24
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 22
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ครั้งที่ 2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 512
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 486
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 410
การจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 374
ประกาศจัดหาผู้ประกอบการ เพื่อบริหารจัดการโรงอาหารยูงทอง ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 439
ประกาศผลการตัดสินบทความวิจัยฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 573
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิการบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 428
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 729
เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าเบ็ตเตล็ด งานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (แก้ไข)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 636
เชิญชวนสมัครเช่าพื้นที่จัดจำหน่ายดอกไม้และของขวัญ งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(แก้ไข)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 588
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำหนายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบริเวณด้านหน้าห้องสำนักงนจัดการทรัพย์สินและรายได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 487
ผลการคัดเลือกผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่าวยเครื่องดื่ม และหาหารว่างประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการชงเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 602
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการปรุงอาหาร ผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 509
รับสมัครผุ้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ประเภทซุ้ม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 546
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบริการอาหารและอาหารว่าง ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี(อาคาร 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 702
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 647
ผลการดำเนินการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่โรงอาหารและซุ้ม และการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการบริการถ่ายเอกสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 881

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>