ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กำหนดการวัดขนาดชุดพิธีการและทำบัตรนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 50
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-9) ระยะ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 221
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานในที่พักของตนเอง (work at home)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 219
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 225
ปฏิทินการสรรหาคณบดี-มนส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 140
แบบสมัคร-แบบเสนอชื่อ-แบบยินยอม-แบบประวัติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 136
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 109
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 272
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 508
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบริการดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ตเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปรืญญาบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 387
ขอเชิญร่วมโครงการบริการดอกไม้ ของขวัญ สินค้าเบ็ตเตล็ด อาหารและเครื่องดื่ม ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปรืญญาบัตร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 521
ปฏิทินรับชุด พิธีการและชุดกีฬา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 942
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 : องค์ความรู้เรื่องฝ่ามือบำบัดโรค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 925
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดu
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 913
รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 867
เลขที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 32 ครั้ง.
อ่าน : 3221
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งระเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 3 ครั้ง.
อ่าน : 1121
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลุกจ้างประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
อ่าน : 880
กฎหมายควรรู้ : ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 1118
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
อ่าน : 708

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>