<< 2562 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


กิจกรรมประจำเดือนนี้

ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รายละเอียด
เวลา
1[ 2019-05-01]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
2[ 2019-05-02]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf

 
เพิ่มเติม

     วันที่ ๒ พฤษภา่คม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น.ส.อภิญญา มิ่งขวัญ ผู้แจ้งข้อมูล)
08.30 น. - 16.30 น.
3[ 2019-05-03]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (น.ส.ชุติมา  อิ่มนิรันต์ ผู้แจ้ง)
08.30 น. - 16.30 น.
4[ 2019-05-04]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
5[ 2019-05-05]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
6[ 2019-05-06]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/180_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
7[ 2019-05-07]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
8[ 2019-05-08]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
9[ 2019-05-09]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
10[ 2019-05-10]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
11[ 2019-05-11]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
12[ 2019-05-12]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
13[ 2019-05-13]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/186_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
14[ 2019-05-14]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
15[ 2019-05-15]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
16[ 2019-05-16]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
17[ 2019-05-17]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
18[ 2019-05-18]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
19[ 2019-05-19]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
20[ 2019-05-20]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/190_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 13-20 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
21[ 2019-05-21]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
22[ 2019-05-22]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
23[ 2019-05-23]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
24[ 2019-05-24]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
25[ 2019-05-25]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
26[ 2019-05-26]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
27[ 2019-05-27]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/194_2562 กิจกรรมประจำวันที่่ 21-27 พ_ค_ 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.