<< 2563 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


กิจกรรมประจำเดือนนี้

ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รายละเอียด
เวลา
1[ 2020-09-01]กิจกรรประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
2[ 2020-09-02]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
3[ 2020-09-03]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf

 
 แก้ไข

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เดิม เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี เปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๓๐ น. (น.ส.อัจชรีญา  กิ่งจำปา ผู้แจ้ง)
8.30 - 16.30 น.
4[ 2020-09-04]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
5[ 2020-09-05]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
6[ 2020-09-06]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
7[ 2020-09-07]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
8[ 2020-09-08]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 8) /uni2012/UserFiles/File/125_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 31 ส_ค_ - 8 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
9[ 2020-09-09]กิจกรรประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
10[ 2020-09-10]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
11[ 2020-09-11]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
12[ 2020-09-12]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
13[ 2020-09-13]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.
14[ 2020-09-14]กิจกรรประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/128_2563 กิจกรรมประจำวันที่่ 8 - 14 ก_ย_ 2563.pdf8.30 - 16.30 น.