เลขที่นั่งบัณฑิต มหาบัญฑิต และดุษฎีบัณฑิต ×
เลขที่นั่งบัณฑิต
ขออภัยในความไม่สะดวก และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดให้บริการจอดรถใหม่ครับ
1.จุดจอดรถ 1 และ 2 จอดฟรี
2.จุดจอดรถ 7 Cosmo Bazaar ซื้อคูปองใน มสธ. 100 บาท จอดได้ 8 ชั่วโมง (ซื้อคูปองได้ที่ใต้อาคารบริหาร)
3.จุดจอดรถอื่นๆ อัตราค่าจอดรถเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของแต่ละจุดให้บริการ (จอดจุดอื่นๆ ไม่ต้องซื้อคูปอง)\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thepsatri Rajabhat University || มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน้าหลัก


ipv6 ready 202.28.120.9